Boezemvriendinnen is nu officieel een stichting

Ook ons groeiende succes heeft ondersteuning nodig

Het groeiende succes van Boezemvriendinnen is te danken aan de inzet van vele vrijwilligers. Mensen die BH’s doneren, die ze innemen en selecteren. Mensen die Pasparty’s organiseren en daarbij door ons geholpen worden om het tot een succes te maken. De locaties die belangeloos hun ruimte beschikbaar stellen. De Cupmaatjes, de BH professionals en ook de mensen die voor al deze initiatieven publiciteit maken. 

Stichting Boezemvriendinnen
Al die vrijwilligers doneren hun tomeloze energie en vrije tijd voor het goede doel: Wij zorgen ervoor dat vrouwen die geen BH’s kunnen betalen via de pasparty’s gratis twee nieuwe BH’s aangemeten krijgen.

Om de groei van dit fantastische doel bij te houden hebben we niet allen veel BH’s nodig, maar wordt ook financiële ondersteuning belangrijk.
Zodat we de hoge verwachtingen kunnen waarmaken tijdens het groeiend aantal initiatieven in heel het land.

Doneer ook financieel
Je kunt onze stichting dus nu ook financieel ondersteunen. Maak je bijdrage over op rekeningnummer
NL52INGB0106373455
Ten name van ‘Stichting Boezemvriendinnen’

DANK
Bij voorbaat dank namens al de vrouwen die bij onze Pasparty’s hun zelfvertrouwen en trots weer terugvinden.

Meer informatie over het initiatief Boezemvriendinnen is te vinden op: www.boezemvriendinnen.nl

Boezemvriendinnen ANBI-status

Boezemvriendinnen is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daardoor kunt u als donateur en/of bedrijf giften overmaken met belastingvoordeel. Wij hoeven geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.
De ANBI-status van Boezemvriendinnen is geregistreerd onder nr: 865164381 (RSIN).

Read More

Kom naar de Boezemvriendinnen op Vrouw!

Fantastisch! We hebben ons eigen plekje gekregen op Vrouw! Je kunt ons bezoeken op stand 4142. We ontvangen daar graag BH’s die je over hebt voor ons bijzonder goede doel: Wij helpen vrouwen die geen BH kunnen betalen aan goed passende en mooie BH’s.

Read More