1

Doneer een BH

Heb je een verschoppeling in de kast liggen, heb je als webshop een magazijn vol onverkoopbare retourzendingen of een winkel met einde-seizoen voorraad: word boezemvriendin en doneer ze aan ons.

Want elk BH’tje is er een (en meer is beter) dus stuur ze in of breng ze naar de inzamelpunten zodat we vrouwen met een krappe beurs aan een goed zittende BH kunnen helpen.

2

Doneer een bedrag

Elke financiële donatie stelt ons nog beter in staat om nieuwe initiatieven te ontplooien. Zo kunnen we nòg meer vrouwen een nieuwe, goed zittende BH meegeven.

Bijdragen kunnen naar: NL52 INGB 0106373455
Ten name van: Stichting Boezemvriendinnen

 

ANBI-status
Boezemvriendinnen is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daardoor kunt u als donateur en/of bedrijf giften overmaken met belastingvoordeel. Wij hoeven geen belasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.
De ANBI-status van Boezemvriendinnen is geregistreerd onder nr: 865164381 (RSIN).